Tips en zo (de 7 principes van Wim)

 

1.            Spreek langzaam en articuleer goed

2.           Blijf het gehoor aankijken

3.           Maak korte zinnen en let op het zetten van de punt !

4.           Durf rustpauzes te laten vallen

5.            Wees helder in je standpunt, draai er niet om heen

6.           Laat altijd zien dat je er in ieder geval zelf in gelooft

7.           Laat niet zien dat je gelijk hebt maar win anderen voor je standpunt

 

Wie geen punt durft te zetten kan geen punt maken

 

Opzet

o       Wat wil je

  Wat is je standpunt, helder en duidelijk

o       Waarom wil je dat

  Welk(e) argument(en) heb je hiervoor

o       Hoe wil ik dat gaan doen

o       Waarom is dat zo belangrijk

  Waar gaat het nu echt om

  Kun je de toehoorders meenemen in je waarden

 

 

Standaardgeschilpunten

* Wat is het probleem

* Is het probleem structureel en ernstig

* Wat is de oorzaak van het probleem http://debatcompany.nl/index_bestanden/image004.gif

* Wat is de oplossing voor het probleem

* Is de oplossing:

o   Doeltreffend

o   Uitvoerbaar

o   Financierbaar

o   Zijn de nadelen niet groter dan de voordelen

 

Debatcompany 06-21712567